Tietotyöyhtiö ATRA Innovations (A)

Kirjoitussarjan ensimmäisessä artikkelissa kerron yleisellä tasolla ATRA Innovationsin rakenteesta ja yhtiömuodosta käytännön esimerkkinä uusille ajatuksille ja tulevien pohdintojen pohjaksi. Seuraavissa kirjoituksissa pureudumme yleisemmin tietotyöyhtiöiden piirteisiin ja erovaisuuteen perinteisestä osakeyhtiöajattelusta.

Tervetuloa mukaan päivittämään tietotyön tekemisen tapoja ja rakenteita. Kommentit ja haastamiset artikkelin Facebook-kommentteina ovat kirjoittajalle ilo, joten rohkeasti kysymyksiä ja ajatuksia kehiin.

Tietotyöyhtiö ATRA Innovations[1] on käänteentekevien keksintöjen kiihdyttämö, joka tekee tutkimusta ja tuotekehitystä nykyisen tieteen ja teknologian rajamaastossa. Tavoitteena on kolmenkymmenen vuoden aikana tunnistaa 50-100 kappaletta radikaaleja tuotteistettavia keksintöjä, joiden ympärille voidaan muodostaa voitollista liiketoimintaa tekeviä uusia yhtiöitä. Liiketoiminnan menestyksen ohella ATRA-yhtiöissä on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiön perustarkoitus on vahva ja selkeä. Kunnianhimoisena yleistavoitteena on tehdä maailman pelastamisesta voitollista liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksittäisen yhtiön perustarkoitus on esimerkiksi tehdä ihmisistä onnellisempia ja pitkäikäisempiä tai maapallosta puhtaampi paikka tai toteuttaa vain uusiutuvia luonnonvaroja käyttäviä saasteettomia energialaitteita.

Kuva 1, ATRA Innovationsin yhtiörakenne ja ATRA2

ATRA Innovations on myös emoyhtiö, jossa uusien ideoiden ja mahdollisten yhtiöiden alkutaival tapahtuu. Uusi liiketoiminta tai aihio käynnistetään emoyhtiön aputoiminimenä ja sopivassa vaiheessa muodostettu yritysaihio siirretään uuteen tietotyöyhtiöön kaikkine aineettomine oikeuksineen liiketoimintakaupalla. Uusi erillisyhtiö (“ATRA2”) perustetaan keksinnön tai konseptin päästyä niin pitkälle, että siitä olisi mahdollista muodostaa liiketoimintaa ja tarvitaan tiimi ihmisiä sekä ulkopuolinen rahoitus keksinnön tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.

Tunnistetulle uudelle idealle perustetaan oma kustannuspaikka ja aputoiminimi (esimerkiksi ATRA1 on Mediedu). Aputoiminimen alla idean suunnittelua ja mahdollisen keksinnön edistämistä voidaan tehdä sujuvasti pidemmänkin aikaa. Uusi keksintö koestetaan kaupallisesti Rapid Business Development –mallilla ja sille muodostetaan alkavien yrityksen vakiomallinnustavaksi muotoutunut Business Model Canvas[1].  Kun liiketoiminnan pohja on todettu toimivaksi, jatkuu työ tuotekehityksen suunnittelulla. Tuotekehityksessä ja propellinpyörityksessä suositaan ajattelutapoja “fail fast, fail cheap” ja “rapid prototyping”. Suurin osa alkuvaiheen ideoista kuolee liiketoiminnan haasteisiin tai tuotekehityksen vaikeuteen. Siksi epäonnistuminen on olennainen osa toimintaa ja yksi hyväksyttävistä tosiasioista: ehkä yksi kahdestakymmenestä läpikäydystä ajatuksesta päätyy aputoiminimeksi ja yksi sadasta erilliseksi yhtiökseen. Useimmat uusista yhtiöistä tulevat epäonnistumaan tai menevät konkurssiin. Epäonnistumisen mahdollisuuden ja epävarmuuden hyväksyminen osaksi toimintaa on yksi tärkeistä näkökulmista koko konseptissa.

Uusi yhtiö perustetaan yleensä suljetun hallintomallin osuuskuntana mallinaan tässä kirjoitussarjassa esitetty ja kuvattu tietotyöyhtiö. Yksittäinen yhtiö ja sen toimintaan osallistuvien ihmisten määrä on järkevä pitää rajallisena ja mallissa keskitytään ensisijaisesti 5-20 ihmisen muodostamiin pieniin asiantuntijayhtiöihin.

Entä mitä jännää ATRA Innovations tekee tuotteistettavina keksintöinä ja käytännön tasolla? Näistä kerron lisää toukokuun aikana kirjoitussarjan edetessä tai kasvotusten liikelounaalla. Osa toiminnasta on vielä tutkan alapuolella.

Tietotyöyhtiöstä rakenteena ja sen periaatteista kerrotaan lisää seuraavissa artikkeleissa. Tulevat kirjoitukset käsittelevät tässä sivuttuja teemoja kolmella tasolla:

Page 1 of 2 | Next page

Comments