Periaate 1: Vapaaehtoinen, avoin jäsenyys (E)

Tietotyöyhtiön jäsenyys on avoin kaikille työntekijöille, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita hyväksymään siihen kuuluvat vastuut ja oikeudet.

Tietotyöyhtiö toimii parhaiten, kun se on jäsenten muodostama tiimi, jolla on pitkän tähtäyksen yhteinen kiinnostus liiketoiminnan menestykseen.

Tavoite tarkoittaa käytännössä:

  • Kaikki työntekijät saavat käytännönläheistä tietoa siitä, mitä jäsenyys merkitsee ja miten jäseneksi voi liittyä.
  • Jäsenet saavat yhteisesti sovitut oikeudet ja vastuut, yleensä jäsenen toimenkuvauksen tai jäsenyyssopimuksen muodossa.
  • Jäseniksi haluaville työntekijöille varataan koeaika ja annetaan tietoa jäsenyydestä.
  • Kaikille työntekijöille, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita ottamaan vastaan jäsenyyden velvoitteet, tarjotaan jäsenyyttä. Osa-aikaisten tai toiminnassa väliaikaisesti olevien jäsenyydestä ja kelpoisuudesta päättää tarvittaessa yhtiön hallitus.
  • Varmistamme, että työntekijöiden enemmistö on jäseniä ja jäsenten enemmistö on työntekijöitä.

Tässä kirjoituksessa on käytetty pohjana brittiläistä yhteistoiminnallisten yritysten sivustoa http://www.uk.coop. Esitetty sisältö on vapaasti suomennettu ja muokattu heiltä kohdasta “Principles”.


Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

Comments

Kommentointi kaunistaa.