Tietotyöyhtiön 7 periaatetta (D)

Tietotyöyhtiö on tapa tehdä työtä yhdessä tietyn perustavoitteen ja “yhtiön elämän tarkoituksen” edistämiseksi. Parhaimmillaan tuo tavoite on kaikkia yhtiön toimintaan osallistuvia ihmisiä yhdistävä asia, joka saa aikaan vahvan sisäisen motivaation ja jaetun yhteisen tavoitteen.

Kun sisäinen motivaatio on kunnossa, niin ihmeitä tapahtuu asiaa erikseen korostamatta. Tämä yhdistettynä kasvavaan ja eettis-moraalisesti vahvaan voitolliseen liiketoimintaan saa aikaan yhtiöitä, joissa yhdessä tekeminen aidosti tekee maailmasta jollakin tapaa paremman paikan.

Seuraavat periaatteet on muodostettu tukemaan edellä kuvattua tavoitetta. Periaatteiden pohjalla on tarve muodostaa yhtiörakenne, joka tukee yhtiön menestyksen mukana yksilöiden tarpeita ja työelämän tärkeitä tavoitteita. Toiminnan kantavana pohjana on:

 • Toiminnassa mukanaolevien ihmisten välinen vahva luottamus.
 • Yhteinen kieli ja sitä kautta jaettu ymmärrys tavoitteista (tämä ei tarkoita pakonomaista konsensusta tai samoja tavoitteita kaikille, toim. huom.).
 • Ammatillinen arvostus toisia osaajia ja työkavereita kohtaan.
 • Rakkaus x 3: rakkaus itseensä, rakkaus toisiin ihmisiin ja rakkaus siihen, mitä tekee työkseen.

Tietotyöyhtiö on tässä käsitteenä rinnastettu osuuskuntamaiseen toimintamalliin, joskin samanlaisen rakenteen voi toteuttaa myös vastaavia tavoitteita kannattavassa yhtenäisen omistuspohjan osakeyhtiössä. Esimerkiksi Englannissa yleistynyt ”co-operative” on nykyaikaistettu malli suomalaisesta osuuskuntatoiminnasta.

Periaatteet on lainattu käännettynä ja mukaillen sivustolta www.uk.coop. Hyvien periaatteiden yksityiskohtainen toteutustapa on hyvä sopia ja mukauttaa yhtiökohtaisesti perustarkoitusta parhaiten tukevalla tavalla.

Seuraavissa seitsemässä päivittäin julkaistavassa pienessä artikkelissa kuvataan nimettyinä periaatteina:

 • Periaate 1: Vapaaehtoinen, avoin jäsenyys
 • Periaate 2: Demokraattinen, jäsenten muodostama hallinto
 • Periaate 3: Jäsenten taloudellinen osallistuminen
 • Periaate 4: Itsenäisyys ja riippumattomuus
 • Periaate 5: Koulutus ja tiedonvälitys
 • Periaate 6: Tietotyöyhtiöiden välinen yhteistyö
 • Periaate 7: Yhteisöllisyys

Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

Comments

Kommentointi kaunistaa.