Periaate 2: Demokraattinen, jäsenten muodostama hallinto (F)

Tietotyöyhtiö on jäsentensä hallitsema demokraattinen organisaatio. Jäsenet muotoilevat toimintatavat ja käytännöt sekä tekevät päätökset. Yhtiön toimielimiin valitut edustajat ovat vastuussa koko jäsenistölle.

Tietotyöyhtiö menestyy parhaiten, kun kaikki jäsenet osallistuvat läpinäkyvään, reiluun päätöksentekoon, mutta antavat päätösvaltaa myös valituille henkilöille, jotka saavat omalla valtuudellaan toimia koko yhtiön puolesta.

Tavoite tarkoittaa käytännössä:

  • Varmistamme, että kaikki jäsenet ovat aktiivisesti mukana liiketoiminnan johtamisessa ja pitkän aikavälin suunnittelussa.
  • Huolehdimme tehokkaasta viestinnästä niin tietotyöyhtiön ja jäsenten välillä kuin jäsenistön kesken.
  • Sovimme yhteisesti päätösvallasta ja annamme sitä tietyille jäsenille, jotka saavat toimia koko tietotyöyhtiön puolesta niissä yhteyksissä, joissa sille on tarve.
  • Varmistamme, että kaikki hallinnoinnin ja johdon toiminnot tapahtuvat demokraattisten käytäntöjen tai vastuiden kautta.
  • Kehitämme ja arvioimme hallintoa ja liiketoiminnan johtamista säännöllisesti toiminnan kasvaessa ja kehittyessä.

Tässä kirjoituksessa on käytetty pohjana brittiläistä yhteistoiminnallisten yritysten sivustoa http://www.uk.coop. Esitetty sisältö on vapaasti suomennettu ja muokattu heiltä kohdasta “Principles”.


Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

Comments

Kommentointi kaunistaa.