Periaate 3: Jäsenten taloudellinen osallistuminen (G)

Jäsenet osallistuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti tietotyöyhtiönsä pääomanmuodostukseen ja hallinnoivat sitä demokraattisesti. Jäsenet päättävät, miten liiketoiminnan ylijäämä (voitto) käytetään.

Tietotyöyhtiö huolehtii siitä, että jäsenet saavat tarvitsemansa, ansaitsemansa ja haluamansa palkan ja muita etuja. Liiketoimintaa johdetaan niin, että nämä tavoitteet saavutetaan ja tietotyöyhtiön tulevaisuus on silti turvattu.

Tavoite tarkoittaa käytännössä:

  • Viemme tietyn osan ylijäämästä yhteisesti omistettuihin rahastoihin ja pääomaan tulevaa kasvua sekä kehitystä varten.
  • Varmistamme, että jäsenet voivat halutessaan tehdä sijoituksia tietotyöyhtiöön. Jos jäsenet tekevät henkilökohtaisia sijoituksia, ne eivät tuota lisääntynyttä äänioikeutta.
  • Laadimme suunnitellun ja yhteisesti hyväksytyn palkka- ja luontaiseturakenteen, joka kattaa myös ei-taloudelliset edut ja työssä hyvinvoinnin.
  • Tähtäämme siihen, että palkat ja edut ovat riittävät ylläpitämään pitkän tähtäyksen työllistymistä ja jäsenyyttä, jotta tietotyöyhtiössä säilyy tarvittava osaaminen ja kokemus.
  • Varmistamme, että voitto jakautuu jäsenten palkkoihin ja etuihin oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti jäsenten osallistumisen suhteessa.
  • Voitonjako ja tuloutusmalli muodostetaan yhdessä sovittavalla tavalla ja se tarkennetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kilpailevien tuloutusmallien välillä äänestetään yhtiön jäsenten välisessä äänestyksessä (ääni per jäsen) ja määräenemmistön saanut ehdotus toteutetaan. Tulonjaossa on aina huomioitava yhtiön pitkäaikainen elinkelpoisuus ja mahdollisuus kestävään kasvuun jatkossa.

Tässä kirjoituksessa on käytetty pohjana brittiläistä yhteistoiminnallisten yritysten sivustoa http://www.uk.coop. Esitetty sisältö on vapaasti suomennettu ja muokattu heiltä kohdasta “Principles”.


Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

Comments

Kommentointi kaunistaa.