Periaate 4: Itsenäisyys ja riippumattomuus (H)

Tietotyöyhtiö on itsenäinen jäsenistönsä hyvinvoinnin varmistava yhdessä tekemisen rakenne, jota jäsenet hallitsevat ja hallinnoivat. Jos tietotyöyhtiö hankkii rahoitusta ulkopuolisista lähteistä, se säilyttää aina toimintatapansa määrittämän itsenäisyytensä.

Tietotyöyhtiö suunnittelee ja hallinnoi toimintaansa siten, että sen harjoittama liiketoiminta on menestyksellistä ja että se ei muutu liian riippuvaiseksi yhdestäkään työntekijästä, jäsenestä, rahoittajasta, toimittajasta tai asiakkaasta.

Tavoite tarkoittaa käytännössä:

  • Kehitämme hyvät talouden mittarit ja taloushallinnon, joihin kuuluvat myös kaikkien liiketoiminnan osien kassavirtaennusteet ja sisäiset tarkistukset.
  • Vastuut liiketoiminnasta, henkilöstöstä, markkinoinnista ja muista liiketoimintaan kuuluvista alueista ovat jatkuvasti hallinnassa ja osoitettuina oikeille osaaville nimetyille henkilöille.
  • Ymmärrämme ja hallitsemme tietotyöyhtiötämme tai liiketoimintaamme uhkaavat sisäiset ja ulkoiset riskit.
  • Vahvistamme jatkuvasti kykyämme tunnistaa ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Sijoitamme laitteistoon, tiloihin ja teknologiaan, jotka täyttävät vaatimuksemme työoloille, toiminnan tehokkuudelle ja pitkän aikavälin kehitykselle.
  • Vertaamme tietotyöyhtiömme ja liiketoimintamme saavutuksia, mukaan lukien nämä hallintoperiaatteet, yleisesti hyväksyttyihin toimintatapoihin ja standardeihin.

Tässä kirjoituksessa on käytetty pohjana brittiläistä yhteistoiminnallisten yritysten sivustoa http://www.uk.coop. Esitetty sisältö on vapaasti suomennettu ja muokattu heiltä kohdasta “Principles”.


Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

Comments

Kommentointi kaunistaa.