Periaate 7: Yhteisöllisyys (K)

Tietotyöyhtiö edistää kotiyhteisönsä kestävää kehitystä toimien jäsenistön hyväksymien periaatteiden mukaan.

Tietotyöyhtiömallin pohjalta toimiva yritys on juurtunut omaan yhteisöönsä. Hyvät yhteisölliset suhteet paikallisesti ja muualle tuovat positiivista suhtautumista ja uusia mahdollisuuksia yhtiölle ja sen jäsenille.

Lue lisää

Periaate 6: Tietotyöyhtiöiden välinen yhteistyö (J)

Tietotyöyhtiö palvelee jäseniään tehokkaimmin ja vahvistaa toimintaansa tekemällä yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti (tietolinkit ovat vielä brittien toimintaan, kotimaisia vastaavia odotellessa).

Periaate 6 on tietotyöyhtiön liiketoimintamenestyksen kannalta olennainen ja mahdollistaa eettisen vahvuuden sekä toiminnan tehokkuuden yksityisomistuksessa oleviin osakeyhtiöihin verrattuna.

Lue lisää

Periaate 5: Koulutus ja tiedonvälitys (I)

Tietotyöyhtiö tarjoaa koulutusta ja valmennusta jäsenilleen ja työntekijöilleen, jotta näillä olisi valmiudet tuoda tehokas panoksena liiketoimintaan ja yhtiön kehitykseen. Tietotyöyhtiö viestii yleisölle toimintansa luonteesta ja eduista.

Tietotyöyhtiön jäsenet kehittävät osaamistaan monipuolisesti voidakseen osallistua täydellä panoksella tietotyöyhtiön kasvuun, johtamiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää

Periaate 4: Itsenäisyys ja riippumattomuus (H)

Tietotyöyhtiö on itsenäinen jäsenistönsä hyvinvoinnin varmistava yhdessä tekemisen rakenne, jota jäsenet hallitsevat ja hallinnoivat. Jos tietotyöyhtiö hankkii rahoitusta ulkopuolisista lähteistä, se säilyttää aina toimintatapansa määrittämän itsenäisyytensä.

Tietotyöyhtiö suunnittelee ja hallinnoi toimintaansa siten, että sen harjoittama liiketoiminta on menestyksellistä ja että se ei muutu liian riippuvaiseksi yhdestäkään työntekijästä, jäsenestä, rahoittajasta, toimittajasta tai asiakkaasta.

Lue lisää

Periaate 3: Jäsenten taloudellinen osallistuminen (G)

Jäsenet osallistuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti tietotyöyhtiönsä pääomanmuodostukseen ja hallinnoivat sitä demokraattisesti. Jäsenet päättävät, miten liiketoiminnan ylijäämä (voitto) käytetään.

Tietotyöyhtiö huolehtii siitä, että jäsenet saavat tarvitsemansa, ansaitsemansa ja haluamansa palkan ja muita etuja. Liiketoimintaa johdetaan niin, että nämä tavoitteet saavutetaan ja tietotyöyhtiön tulevaisuus on silti turvattu.

Lue lisää