Archive for the 'Yhteiskunta'

Periaate 7: Yhteisöllisyys (K)

Tietotyöyhtiö edistää kotiyhteisönsä...
Read more

Periaate 6: Tietotyöyhtiöiden välinen yhteistyö (J)

Tietotyöyhtiö palvelee jäseniään...
Read more

Periaate 5: Koulutus ja tiedonvälitys (I)

Tietotyöyhtiö tarjoaa koulutusta ja valmennusta...
Read more

Periaate 4: Itsenäisyys ja riippumattomuus (H)

Tietotyöyhtiö on itsenäinen jäsenistönsä...
Read more

Periaate 3: Jäsenten taloudellinen osallistuminen (G)

Jäsenet osallistuvat tasa-arvoisesti ja...
Read more