Periaate 3: Jäsenten taloudellinen osallistuminen (G)

Jäsenet osallistuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti tietotyöyhtiönsä pääomanmuodostukseen ja hallinnoivat sitä demokraattisesti. Jäsenet päättävät, miten liiketoiminnan ylijäämä (voitto) käytetään.

Tietotyöyhtiö huolehtii siitä, että jäsenet saavat tarvitsemansa, ansaitsemansa ja haluamansa palkan ja muita etuja. Liiketoimintaa johdetaan niin, että nämä tavoitteet saavutetaan ja tietotyöyhtiön tulevaisuus on silti turvattu.

Lue lisää

Periaate 2: Demokraattinen, jäsenten muodostama hallinto (F)

Tietotyöyhtiö on jäsentensä hallitsema demokraattinen organisaatio. Jäsenet muotoilevat toimintatavat ja käytännöt sekä tekevät päätökset. Yhtiön toimielimiin valitut edustajat ovat vastuussa koko jäsenistölle.

Tietotyöyhtiö menestyy parhaiten, kun kaikki jäsenet osallistuvat läpinäkyvään, reiluun päätöksentekoon, mutta antavat päätösvaltaa myös valituille henkilöille, jotka saavat omalla valtuudellaan toimia koko yhtiön puolesta.

Lue lisää

Tietotyöyhtiön 7 periaatetta (D)

Tietotyöyhtiö on tapa tehdä työtä yhdessä tietyn perustavoitteen ja “yhtiön elämän tarkoituksen” edistämiseksi. Parhaimmillaan tuo tavoite on kaikkia yhtiön toimintaan osallistuvia ihmisiä yhdistävä asia, joka saa aikaan vahvan sisäisen motivaation ja jaetun yhteisen tavoitteen.

Kun sisäinen motivaatio on kunnossa, niin ihmeitä tapahtuu asiaa erikseen korostamatta. Tämä yhdistettynä kasvavaan ja eettis-moraalisesti vahvaan voitolliseen liiketoimintaan saa aikaan yhtiöitä, joissa yhdessä tekeminen aidosti tekee maailmasta jollakin tapaa paremman paikan.

Lue lisää

Tietotyöyhtiö vastaan perinteinen osakeyhtiö (C)

Seuraavassa kärjistetään perinteisen ajattelun eroja verrattuna tietotyöyhtiön toimintakulttuuriin. Käytännössä myös tietotyöyhtiössä on omat ongelmansa ja useiden ihmisten yhteistyö sisältää aina ristiriitoja. Tietotyöyhtiö on ajattelutapa ja yhtiörakenne, jossa kärjekkäimmät vallan ja rahan aiheuttamat ongelmat pyritään rajaamaan perinteistä pienemmiksi.

Suurin ero perinteisen osakeyhtiön ja tietotyöyhtiön välillä on omistusrakenteessa: osakeyhtiössä valtaa pitävät osakkeenomistajat, joille tuotetaan lisäarvoa. Tietotyöyhtiössä hallitsevat hallitus, toimitusjohtaja ja jäsenet yhteisöllisesti sekä roolipohjaisesti.

Lue lisää