Recent posts

Periaate 3: Jäsenten taloudellinen osallistuminen (G)

Jäsenet osallistuvat tasa-arvoisesti ja...
Read more

Periaate 2: Demokraattinen, jäsenten muodostama hallinto (F)

Tietotyöyhtiö on jäsentensä hallitsema...
Read more

Periaate 1: Vapaaehtoinen, avoin jäsenyys (E)

Tietotyöyhtiön jäsenyys on avoin kaikille...
Read more

Tietotyöyhtiön 7 periaatetta (D)

Tietotyöyhtiö on tapa tehdä työtä yhdessä...
Read more

Tietotyöyhtiö vastaan perinteinen osakeyhtiö (C)

Seuraavassa kärjistetään perinteisen ajattelun...
Read more