Archive for the 'Avoimuus' tag

Lopetetaan pelkääminen, menestytään ehkäilemättä

Menestyksen tavoittelu elämän eri osa-alueilla...
Read more