Archive for the 'kohtuuttomuus' tag

Kehitys alkaa kohtuuttomuudesta

Vuonna 1871 olisi ollut todella kohtuutonta...
Read more