Lopetetaan pelkääminen, menestytään ehkäilemättä

Menestyksen tavoittelu elämän eri osa-alueilla on sisäänrakennettu meihin. Menestystä voi mitata monella eri tavalla, riippuen elämän osa-alueesta, jota halutaan mitata. Helpoimpia esimerkkejä ovat numeeriset, arkipäiväiset mittarit kuten palkan suuruus, asunnon neliömäärä, postinumero, tutkintojen lukumäärä tai ravintolaruokailujen määrä kuukaudessa. Tiedän, mielessäsi on jo kysymys: ovatko nämä muka niitä menestyksekkään elämän mittareita ja tavoitteita? Lue lisää