Periaate 2: Demokraattinen, jäsenten muodostama hallinto (F)

Tietotyöyhtiö on jäsentensä hallitsema demokraattinen organisaatio. Jäsenet muotoilevat toimintatavat ja käytännöt sekä tekevät päätökset. Yhtiön toimielimiin valitut edustajat ovat vastuussa koko jäsenistölle.

Tietotyöyhtiö menestyy parhaiten, kun kaikki jäsenet osallistuvat läpinäkyvään, reiluun päätöksentekoon, mutta antavat päätösvaltaa myös valituille henkilöille, jotka saavat omalla valtuudellaan toimia koko yhtiön puolesta.

Lue lisää

Tietotyöyhtiön 7 periaatetta (D)

Tietotyöyhtiö on tapa tehdä työtä yhdessä tietyn perustavoitteen ja “yhtiön elämän tarkoituksen” edistämiseksi. Parhaimmillaan tuo tavoite on kaikkia yhtiön toimintaan osallistuvia ihmisiä yhdistävä asia, joka saa aikaan vahvan sisäisen motivaation ja jaetun yhteisen tavoitteen.

Kun sisäinen motivaatio on kunnossa, niin ihmeitä tapahtuu asiaa erikseen korostamatta. Tämä yhdistettynä kasvavaan ja eettis-moraalisesti vahvaan voitolliseen liiketoimintaan saa aikaan yhtiöitä, joissa yhdessä tekeminen aidosti tekee maailmasta jollakin tapaa paremman paikan.

Lue lisää