Archive for the 'stradivarius' tag

Keskinkertainen viulumaakari nimeltä Antonio Stradivari

18. joulukuuta 1737 kuollut italiaano nimeltä...
Read more