Neuvonantajan työ, tuska ja palkitseminen

Aloittavilla ja kasvavilla yrityksillä on tarve löytää sidosryhmikseen tomera liiketoimintalähtöinen toimitusjohtaja, osaavat työntekijät, yrityksen tavoitteita tukeva hallitus, rikkaita rahoittajia ja vastaavia yrityksiä nähneitä neuvonantajia. Näistä neuvonantajan roolin tärkeys on useille yrittäjille selvä, mutta panoksen suhteuttaminen palkkioon on parhaimmillaankin osaksi arvailua. Miten uuden neuvonantajan hankalasti ennustettava panos voidaan arvottaa? Mitä palkkioksi menestyksen ollessa vasta kalvoilla?

Lue lisää