Tietotyöyhtiö vastaan perinteinen osakeyhtiö (C)

Seuraavassa kärjistetään perinteisen ajattelun eroja verrattuna tietotyöyhtiön toimintakulttuuriin. Käytännössä myös tietotyöyhtiössä on omat ongelmansa ja useiden ihmisten yhteistyö sisältää aina ristiriitoja. Tietotyöyhtiö on ajattelutapa ja yhtiörakenne, jossa kärjekkäimmät vallan ja rahan aiheuttamat ongelmat pyritään rajaamaan perinteistä pienemmiksi.

Suurin ero perinteisen osakeyhtiön ja tietotyöyhtiön välillä on omistusrakenteessa: osakeyhtiössä valtaa pitävät osakkeenomistajat, joille tuotetaan lisäarvoa. Tietotyöyhtiössä hallitsevat hallitus, toimitusjohtaja ja jäsenet yhteisöllisesti sekä roolipohjaisesti.

Lue lisää