Neuvonantajan työ, tuska ja palkitseminen

Aloittavilla ja kasvavilla yrityksillä on tarve löytää sidosryhmikseen tomera liiketoimintalähtöinen toimitusjohtaja, osaavat työntekijät, yrityksen tavoitteita tukeva hallitus, rikkaita rahoittajia ja vastaavia yrityksiä nähneitä neuvonantajia. Näistä neuvonantajan roolin tärkeys on useille yrittäjille selvä, mutta panoksen suhteuttaminen palkkioon on parhaimmillaankin osaksi arvailua. Miten uuden neuvonantajan hankalasti ennustettava panos voidaan arvottaa? Mitä palkkioksi menestyksen ollessa vasta kalvoilla?

Yrityksen alkutaipaleella moni asia muuttuu vauhdilla, jonka analysointiin tai ennustamiseen ei parhainkaan nykyinen kristallipallo kykene. Silti aloittavissa yrityksissä käydään loputtomia keskusteluita ja vääntöjä etenkin omistusosuuksista. Arvonnan kohteena on mitä tulevaisuus voisi olla kasvun ja rahallisen menestyksen muodossa versus millainen panos kenelläkin ihmisellä on yrityksen elinkaaren aikana. Monesti mahdollisen hankalasti ennustettavan lopputuloksen arvailuun tai työpanoksen määrälliseen kuvaamiseen käytetään liiketoiminnan tekemisestä poisjäävää kallisarvoista aikaa ja liike-energiaa.

Mikä neuvoksi tunnusteluvaiheessa ja miten aloittaa yhteistyö ilman viikkojen tai kuukausien sopimushinkkaamista? Neuvonantajan rooli on molemminpuolin riskitön tapa kokeilla yhteistyötä liiketoiminnassa ilman suuria sitoumuksia. Oma neuvonantajasopimukseni menee karkeasti seuraavasti:

1. Neuvonantaja tukee yritystä/yrittäjää ja sen kasvua kykynsä sekä kiinnostuksensa mukaisesti ilman tarkkaan kiinnitettyjä velvoitteita.

2. Neuvonantosuhde on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa ilmoitusluonteisesti minä hetkenä hyvänsä, jos kumpi tahansa osapuolista katsoo yhteistyön hedelmättömäksi tai muuttuneen painolastiksi.

3. Neuvonantaja voi halutessaan kirjata yrityksen LinkedIniin, some-profiileihinsa ja ansioluetteloonsa roolilla “Advisory Board” tms.

4. Kun neuvonantajan neuvot tai muut yritystä tukevat toimet ovat hyviä, kailottaa yrittäjä tästä omalle verkostolleen positiivisessa hengessä.

5. Kun neuvot tai muut yritystä tukevat toimet ovat huonoja eivätkä tuota tulosta, kertoo yrittäjä tästä suorasanaisesti neuvonantajalle ja yhdessä koetetaan oppia jatkossa tapa toimia paremmin yhdessä. 

6. Kun (ei “jos”) yritys menestyy, niin yrittäjä tai yrittäjät palkitsevat neuvonantajan sellaisella palkkiolla tai osuudella, joka heidän subjektiivisen mielipiteensä mukaisesti vastaa neuvonantajan panosta yrityksen menestykseen. Tämä jos mikä vaatii syvää luottamusta.

7. Yrittäjä ja neuvonantaja pyrkivät ensisijaisesti säilyttämään keskinäisen luottamussuhteensa kunnossa ja toissijaisesti tavoittelevat yhdessä menestyksellistä liiketoimintaa.

Miten tässä poiketaan polulta? Vaikka siten, että tunnustetaan matkan varrella syntyvän ristiriitoja kaikista hyvistä aikeista huolimatta. Näihin on hyvä sopia valmiiksi käsittelytapa,  kun yrittäjää tai neuvonantajaa alkaa jurppimaan ja tilanne vaatii käsittelyä. Ratkaisuprotokollaksi suosittelen välittömästi eskaloitavaa kahdenkeskistä kiireetöntä liikelounasta. Ja voihan siinä lounaalla ottaa vaikka pienet neuvoa-antavat, jos se tilanteeseen sopii. Näin saadaan samalla erilaista kekseliäisyyttä kehiin.

Jos henkilökemia toimii ja hyviä asioita tapahtuu, niin neuvonantajan rooli voi kasvaa jatkossa hallitukseen, avainhenkilöksi, sijoittajaksi tai mitä yrityksen elämän tarkoitus sitten vaatiikaan. Toisekseen tilanne on erilainen kun kyse on määritetystä työpanoksesta, konkreettisesta konsulttityöstä tai operatiivisesta roolista liiketoiminnan hyväksi. Silloin on aika keskustella kohtuullisesta korvauksesta.

Millaisia kokemuksia sinulla on neuvonantajista? Millaisia yllättäviä sattumahdollisuuksia aukeni tai missä meni mäkeen?

Comments

Kommentointi kaunistaa.