Tietotyöyhtiö ja toiminnan perustarkoitus (B)

Tämä sarjan toinen artikkeli (B) kertoo tietotyöyhtiön perustasta ja siitä, millaisissa tilanteissa tai liiketoiminnoissa se on mahdollisesti toimiva malli. Seuraavassa artikkelissa (C) asetan perinteisen osakeyhtiön ja tietotyöyhtiön kärjistäen vastakkain.

Kirjoitussarja on suunnattu uusien yhtiöiden perustajille, keksijöille, tietotyövaltaisten yritysten osakkeenomistajille, tietotyöläisille ja ylipäänsä kenelle tahansa, joka toimii yritysmaailmassa jonkin yrityksen avainhenkilönä.

Tekstissäni viitataan useassa kohtaa esimerkkiin (ATRA Innovations ja ATRA2), joka auttaa hahmottamaan teemaa käytännössä. Esitetty rakenne on sovellettavissa ainakin osittain useimpiin asiantuntijayrityksiin ja olemassa oleviin pieniin yhtiöihin, jos niiden ihmisillä on näkemystä ja rohkeutta toteuttaa uusia tietotyötä tukevia ajattelutapoja. Jos rohkeutta puuttuu, niin silloin voi jatkaa entiseen tapaan työmuurahaisena nykyisen osakeyhtiökekonsa keskellä ja kuningatarta palvellen. Tunnetusti mekaaniset rakenteet tai ylhäältä johdetut organisaatiomallit eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla toimivia ihmisten yhteistyössä. Jokainen malli vaatii menestyäkseen siihen soveltuvat osaavat ihmiset, joiden sisäistä motivaatiota ja sujuvaa riidanratkaisua tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Nostetaan kissa pöydälle

Pienen tietotyöyhtiön yksi toteutusmalli on “suljetun hallintomallin työosuuskunta”, jossa yrityksen perustarkoitusta suojataan pitämällä yhtiön perustarkoitus hyvin määriteltynä ja uusien ihmisten lisääminen toimintaan rajattuna. Siinä organisaatio on itseohjautuva ja kaikilla työntekijöillä jäsenyyden lisäksi omat roolinsa. Yleisiä tässä esitettyyn tietotyöyhtiön toimintamalliin soveltuvia toimialoja tai yritystyyppejä ovat korkean tuottavuuden ja tietotyön ohjelmistoyhtiöt, konsulttiyhtiöt, tilitoimistot, arkkitehtitoimistot ja tuotepohjaista projektiliiketoimintaa tekevät asiantuntijatalot. Erityisen sopiva esitetty tietotyöyhtiöiden toimintatapa on pk-yrityksille. Myöhemmin kuvattava Employees BuyOut (EBO) mahdollistaa mm. sujuvat sukupolvenvaihdokset, kun alkuperäinen omistaja haluaa siirtää yhtiön hallinnan seuraajalleen tai yhtiön työntekijöille. Mahdollisuudet ovat moninaiset, ja onnistuminen on lähinnä osallistujien jaksamisesta ja osaamisesta kiinni. Kilpailu liiketoiminnassa on kovaa, joskaan tavoitteena ei ole voittaa kapeakatseisesti taloudessa, vaan yhteisöllisyydessä ja itsehallinnollisuudessa. Samoin tietotyöyhtiössä tarvitaan riittävä rahoituspohja, että pääoman puute ei surkastuta toimintaa. Tästä lisää myöhemmin.

Myös osakeyhtiöstä voidaan muodostaa tässä kirjoituksessa kuvatulla toimintamallilla liiketoimintaa tekevä yhtiö. Tämä vaatii, että osakeyhtiön omistuspohja on yhtenäinen ja osakkeenomistaja(t) suosivat yhteisöllisen yrittäjyyden periaatteita. Viitattu osuuskuntaan pohjautuva yhtiörakenne ei siten ole pakottava vaatimus esitettyjen periaatteiden toteutumiselle liiketoiminnassa. Selkeyden vuoksi jatkossa puhutaan osakeyhtiönä tai osuuskuntana toimivasta tietotyöyhtiöstä, kun viitataan kirjoituksen määrittämään yhtiörakenteeseen ja eettiseen win-win-win -liiketoimintaan.

Menestyksekkään liiketoiminnan ja myynnin merkitystä ei voi tietoyhtiössäkään ylikorostaa: hyvin sujuva voitollinen liiketoiminta mahdollistaa hyvinvoinnin yhtiön jäsenille ja toisaalta konkurssiin päätynyt yhtiö ei ilostuta kuin pesänselvittäjänä toimivaa lakimiestä.

Cleantech ja yhtiön perustarkoitus

Useat ATRA Innovationsin yhteydessä syntyvistä uusista yhtiöistä toimivat cleantech-alueella ja tuottavat energiatehokkaampia tai ympäristöystävällisempiä teknologioita sekä tuotteita. Wikipedian[1] mukaisesti:

Cleantech eli “puhdas teknologia” tarkoittaa tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita, jotka ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvistä aloista ovat kierrätys, uusiutuvan energian kehittäminen, informaatioteknologia, kestävät liikenneratkaisut, sähkömoottorien ja valaistuksen kehittäminen.

Yhtiön perustarkoitusta hahmotettaessa on toiminnassa huomioitava myös cleantechin niin sanottu rebound -ilmiö[2]. Siinä syntynyt säästö tai puhtaampi tuotantoprosessi johtaa lisäkulutukseen tai toiminnan laajentamiseen ympäristön kustannuksella ja tuloksena on luonnon näkökulmasta nollasummapeli. ATRA:ssa yhtiön perustarkoituksen tulisi ohjata liiketoimintaa siten, että ympäristön kuormitusta pystytään aidosti vähentämään tai toimintaa parantamaan kokonaisuutena. Tässä auttaa esimerkiksi kuluttajille suunnattu cleantech-tuotteiden suunnittelu, jossa vaikutetaan esimerkiksi tuotteen tai teknologian lisäksi loppukäyttäjän kulutustottumuksiin.


[1] http://fi.wikipedia.org/wiki/Cleantech
[2] http://www.vihreatuuma.fi/artikkeli/rebound-vie-tehot-tehokkuudesta

Tämä kirjoitus kuuluu Tommin poikkeapolulta.fi -blogin toukokuuussa 2014 julkaistavaan kirjoitussarjaan tietotyöyhtiöistä. Muut kirjoitukset löydät helposti osoitteella:
http://poikkeapolulta.fi/tag/tietotyoyhtio/

 

Comments

Kommentointi kaunistaa.